Wat doen wij voor Ondernemers;


•Boekhouding  in overleg;

•Aangifte inkomstenbelasting (IB);                                                  €  100,00

•Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB per B.V.);                       €  225,00

•Aangifte Dividendbelasting (DIVB);                                                €  225,00

•BTW-aangifte (OB);                                                                          €  100,00

•Aangifte premies ZVW (zorgverzekeringswet);                             €  100,00

•Aanvraag zorgtoeslag;                                                                     €    40,00

•Jaarrekening samenstellen, beoordelen, controleren;                 €  250,00

•Aangifte schattingsformulier ondernemer;                                    €  250,00

•Winstaangifte;                                                                                   €  100,00

•Publicatie jaarrekening BV;                                                              €  250,00

•Aanvraag VAR verklaring;                                                                €  100,00

•Opstarten bezwaar- en beroepsprocedures;                                  €  100,00

•Loonadministratie en aangiften loonbelasting;                             €  150,00

•Behandeling sociale verzekeringen werknemers;                         €  150,00

•Aangiften Schenkings- en Successierecht                                     €  250,00

•Advisering startende ondernemers/keuze rechtsvorm                 €  250,00

•Opstellen ondernemingsplan bij starters of reorganisaties         €  450,00

•Budgetteringen / Financial planning                                               €  450,00

•Fiscaal advies per uur(voor niet-clienten)                                      €  225,00


Alle prijsopgaven zijn exclusief  BTW